⚪ REGON 639751013 ⚪ NIP 7811683841 ⚪ nr konta bankowego 71 9068 1013 0000 0000 0007 6990

Wielkopolskie
Stowarzyszenie
Osób z Chorobą
Parkinsona

W POZNANIU

Jesteśmy tu dla Ciebie

Witamy na stronie Wielkopolskiego Stowarzyszenia Osób z Chorobą Parkinsona w Poznaniu. Staramy się
zapewnić wsparcie dla osób dotkniętych chorobą Parkinsona oraz ich rodzin i opiekunów poprzez
rozpowszechnianie informacji o chorobie, metodach jej diagnostyki, leczenia i rehabilitacji. Jesteśmy tu po
to aby odpowiedzieć na wszelkie pytania i pomóc pacjentom uzyskać większą kontrolę nad ich kondycją
fizyczną i psychiczną. Naszym celem jest pomoc w znalezieniu dróg leczenia i rehabilitacji pacjentów oraz
emocjonalnego radzenia sobie z diagnozą i postępem choroby. Staramy się również integrować społeczność
osób, które borykają się z podobnymi problemami. Skontaktuj się z nami i zobacz jak możemy Ci pomóc!

Aktualności

Zapraszamy do projektu seniorów, a w szczególności osoby z chorobą Parkinsona.
Proponujemy:
🔸Wykłady z zakresu problematyki zdrowego starzenia się
oraz profilaktyki problemów zdrowotnych u osób starszych
🔸Taniec terapeutyczny
🔸Gimnastykę z pierścieniami Smovey

Projekt skierowany jest do mieszkańców Poznania w wieku 60+
Szczegółowe informacje i zapisy pod nr tel. 793 570 315
Projekt sfinansowano ze środków budżetowych miasta Poznania.