⚪ REGON 639751013 ⚪ NIP 7811683841 ⚪ nr konta bankowego 71 9068 1013 0000 0000 0007 6990

O nas

Wielkopolskie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona w Poznaniu

Stowarzyszenie powstało w roku 1999 i jest organizacją społeczną zajmującą się zdrowiem i dobrem osób
chorych dotkniętych chorobą Parkinsona oraz innymi chorobami układu pozapiramidowego.
Głównym celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz osób dotkniętych tymi chorobami i
członków ich rodzin lub opiekunów.

Przedstawiamy skład zarządu Stowarzyszenia:

Prezes Zarządu – Jan Pawlicz
Wice Prezes – Wanda Czyżniewska
Członek Zarządu – Janina Minkiewicz-Najtkowska
Członek Zarządu – Grażyna Kostro
Członek Zarządu – Krzysztof Wasiński